Ga naar de inhoud

Steun ons met een donatie

EHBO Vereniging Castricum is bij u waarschijnlijk bekend door de vrijwilligers die present zijn bij evenementen, bij sportwedstrijden, op de strandpost of misschien bij een ongeval op straat of bij u in de buurt. 
Naast het verlenen van eerste hulp bij ongelukken verzorgen wij ook elk jaar cursussen waar onderricht en training wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp. Dat doen wij niet alleen aan volwassenen maar ook aan de jeugd in groep 8 van de basisscholen (jeugd-EHBO).

Al ons werk wordt onbetaald door vrijwilligers uitgevoerd.

Ons werk kost echter veel geld, denkt u bijvoorbeeld aan aanschaf van (oefen)materialen zoals verband, beademingspoppen maar ook aan defibrillatoren (AED), inrichting van de strandpost, lesmaterialen enzovoort.

Voor deze kosten zijn wij grotendeels afhankelijk van donaties. Daarom houden wij jaarlijks in de maand mei een donatieactie waarbij wij in Castricum huis-aan-huis een donatiefolder verspreiden. Heeft u de donatiefolder van dit jaar gemist? Hier kunt u hem downloaden.

Wilt u ons werk steunen? Wordt dan donateur of doe een éénmalige donatie.

Maak uw keuze hoe u wilt doneren:

 • Zelf een donatie overmaken
  Maak zelf een bedrag over op op bankrekening NL19INGB 0004499411 ten name van EHBO Vereniging te Castricum. Wilt u er even bijzetten dat het een donatie betreft?
 • Een éénmalige donatie met onderstaande QR-code
  Met deze QR-code doneert u via iDeal éénmalig
  aan EHBO Vereniging Castricum een bedrag van € 10,00 (u kunt het bedrag zelf aanpassen) 

 

 • Een éénmalige donatie met onderstaande Betaallink
  Door op deze link (betaalverzoek) te klikken doneert u via iDeal éénmalig aan EHBO Vereniging Castricum een bedrag van € 10,00 (u kunt het bedrag zelf aanpassen) 
 • Een incassomachtiging voor een éénmalige of doorlopende donatie
  Open hier het incasso machtigingsformulier voor een éénmalige donatie of een doorlopende donatie (op het incassoformulier kunt u dit aangeven) aan EHBO Vereniging Castricum
 • Periodiek schenken
  Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een onderhandse (of notariële) schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen.
  Wat zijn de voordelen voor mij als donateur?
  Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Voor giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, geldt een drempelbedrag waardoor deze niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar zijn.Alles over periodiek schenken kunt u lezen op de website van de belastingdienst of ANBI

  ANBI geregistreerd

  EHBO Vereniging Castricum is een ANBI geregistreerde instantie. Hierdoor weet u zeker dat uw donatie goed besteed wordt en is uw donatie (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

  Wij danken u voor uw bijdrage en steun.

WordPress Author Theme - Copyright 2024 EHBO Vereniging Castricum