Ga naar de inhoud

Gedragscode

Het doel van onze gedragscode is het waarborgen van een open en veilige (werk)omgeving in onze vereniging. In de gedragscode staan de omgangsvormen beschreven zoals wij die hanteren.

Wij vragen alle leden om kennis te nemen van de gedragscode.

Bij het intakegesprek met potentiële nieuwe vrijwilligers (bijvoorbeeld bestuursleden of docenten) bespreken wij de gedragscode en vragen wij om zich daaraan te confirmeren. Indien door het bestuur gewenst doen wij met instemming van de kandidaat een referentiecheck.

Leden die actief zijn als vrijwilliger of docent vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent hert Gedrag) in te leveren. De VOG kan via het bestuur kosteloos worden aangevraagd.

De gedragscode kunt u hier downloaden.

Klachten omtrent grensoverschrijdend gedrag kunnen bij een vertrouwenscontact persoon of een lid van het bestuur ingediend worden.

De vertrouwenscontactpersoon is iemand met wie u in vertrouwen kunt praten. Dit maakt het makkelijker om over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenscontactpersoon gaan. Hij of zij helpt ook om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken of de weg te wijzen naar professionele hulpverleners.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt elke melding. Klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenscontactpersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:
Jacques Groen, telefoon 0251-657455
Petra Bok, telefoon 06-10528963

De contactgegevens van de bestuursleden vindt u op de pagina het bestuur

WordPress Author Theme - Copyright 2024 EHBO Vereniging Castricum