Ga naar de inhoud

Het Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter:  Antoinette Albus
Algemeen beleid, communicatie, representatie, kwaliteit van de dienstverlening, ARBO coördinator

Secretaris: Ineke Valkering
Secretariaat, ledenadministratie, diplomaverlenging

Penningmeester: Jan Mooij
Financiële administratie, donatieactie, vice-voorzitter, webmaster

Bestuurslid Opleidingen: Charlotte Verhagen
Opleidingen, contactpersoon voor instructeurs Eerste Hulp, artsen en LOTUS, registratie competenties, jeugd-EHBO

Bestuurslid Hulpverlening : Aad Nijmeijer
Hulpverlening aanvragen & coördinatie, beheer materialen

Bestuurslid Materialen: Esther van der Meer
Beheer en bestellen materialen

Bestuurslid Lesrooster: Theo Roes
Planning en inroosteren programma vervolglessen

Bestuurslid Strand:  Marjo Vagevuur
Strandpost bestuurlijke verantwoordelijkheid en contactpersoon voor strandcoördinatoren

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester

Op de pagina contact staat hoe u contact met het bestuur kunt opnemen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden.
Deze wet geldt ook voor verenigingen. Onze vereniging heeft een stappenplan gevolgd om aan de wet voldoen.
Voor zover nodig is het beleid aangescherpt en zijn afspraken hernieuwd of gemaakt.
De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een Bestuursreglement, een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en een Missie-Visie-Beleidsplan. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van  5 april 2022 zijn de reglementen en het beleidsplan toegelicht en waar nodig goedgekeurd. 
Leden van onze vereniging kunnen per mail een actuele versie van het Bestuursreglement, het Huishoudelijk Reglement en het Missie-Visie-Beleidsplan opvragen.
De statuten zullen de komende periode, na goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering,  eveneens aan WBTR en de gemaakte afspraken worden aangepast. 
WordPress Author Theme - Copyright 2024 EHBO Vereniging Castricum