Spring naar inhoud

Het Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter:  Darina Castricum
Algemeen beleid, communicatie, representatie, kwaliteit van de dienstverlening, ARBO coördinator

Secretaris: Ineke Valkering
Secretariaat, ledenadministratie, diplomaverlenging

Penningmeester: Jan Mooij
Financiële administratie, donatieactie, vice-voorzitter, webmaster

Bestuurslid Opleidingen: Charlotte Verhagen
Opleidingen, contactpersoon voor instructeurs Eerste Hulp, artsen en LOTUS, registratie competenties, jeugd-EHBO

Bestuurslid Hulpverlening : Aad Nijmeijer
Hulpverlening aanvragen & coördinatie, beheer materialen

Bestuurslid Lesrooster: Theo Roes
Planning en inroosteren programma vervolglessen

Bestuurslid Strand:  Marjo Vagevuur
Strandpost bestuurlijke verantwoordelijkheid en contactpersoon voor strandcoördinatoren

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester

Op de pagina contact staat hoe u contact met het bestuur kunt opnemen.

WordPress Author Theme - Copyright 2020 EHBO Castricum