Ga naar de inhoud

Eregalerij

ERELEDEN

Wie kan tot erelid benoemd worden
Leden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging en tenminste 25 jaar lid zijn van onze vereniging, kunnen in aanmerking komen voor het erelidmaatschap.
Ereleden wordt voorgedragen door het bestuur en tot erelid benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

Wat houdt het erelidmaatschap in

Het erelid heeft alle rechten van een gewoon lid, maar is geen contributie meer verschuldigd.

Ereleden worden voor alle activiteiten van de vereniging uitgenodigd.

 

Procedure

De oorkonde voor het erelidmaatschap wordt uitgereikt tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Het erelidmaatschap blijft van toepassing tot het overlijden van het lid of totdat het erelid zelf kenbaar maakt (verder) van het erelidmaatschap af te zien.

De ereleden worden gepubliceerd op de website van onze vereniging.

 

Koninklijke onderscheiding

Behalve onze ereleden staan ook leden die mede vanwege hun werk voor onze vereniging een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, op deze pagina vermeld.

ERELEDEN

Beks Oppers

Beks is erelid sinds 2000.
Zij heeft 10 jaar als kaderdocent les gegeven bij onze vereniging en examens afgenomen bij de jeugd-EHBO op diverse scholen.
Daarnaast is Beks actief geweest als LOTUS  en bestuurslid. Ook heeft zij veel dienst gedaan als hulpverlener op de strandpost.
Al deze taken heeft zij altijd met heel veel plezier uitgevoerd.

 

Els Oudejans

Els is erelid sinds 2004
Els is in haar actieve EHBO periode een trouwe hulpverlener geweest op de strandpost en bij veel evenementen. Ook heeft zij de coördinatie van de hulpverlening bij evenementen verzorgd. Zij is betrokken geweest bij de opzet van de jeugd EHBO. Eerst op de Augustinusschool en later op het Bonhoeffer College. Daar werd het als vrijdagmiddagactiviteit aangeboden.
Zij heeft ook jarenlang zelf de lessen gegeven. Daarnaast heeft Els nog deelgenomen aan EHBO wedstrijden o.l.v. mevrouw Clas Uhl. Els heeft haar taken altijd met veel enthousiasme uitgevoerd: ‘Ik vond het  leuk en spannend en heb ervan genoten’.

Lideke van Riel-Oudejans

Lideke is erelid sinds 2017.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 20 maart 2017 is Lideke benoemd tot Erelid. Lideke is in 1976 geslaagd voor haar EHBO diploma en sindsdien lid van EHBO vereniging Castricum. Vanaf het eerste jaar heeft zij zich actief ingezet als vrijwilliger.

Al sedert het behalen van haar diploma, doet Lideke dienst op de strandpost. In de jaren dat haar kinderen nog jong waren nam zij ze mee naar de strandpost en haar enthousiasme is overgeslagen op haar dochters Jacintha en Bojoura die beiden ook hun EHBO diploma hebben gehaald, lid zijn geworden en stranddiensten doen.

Nog steeds is Lideke ieder jaar regelmatig op de strandpost te vinden.
Lideke vult al jaren hulpverleningsdiensten in variërend van wielerrondes, voetbaltoernooien tot turnwedstrijden. 

Bij de jaarlijkse donatieactie loopt Lideke haar eigen wijk en komt daarvoor ‘gewoon’ even uit Heiloo. Daarnaast bezoekt ze trouw de ledenvergadering en heeft daarin een actieve, positief kritische bijdrage. Ook is zij regelmatig lid van de kascommissie geweest.

Fred Verdonk

Fred is erelid sinds 2018.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 maart 2018 is Fred benoemd tot Erelid. Hij is in 1984 geslaagd voor zijn EHBO diploma en sindsdien lid van EHBO vereniging Castricum. Alle jaren heeft hij zich actief ingezet als vrijwilliger.

Al direct sedert het jaar dat hij geslaagd is, doet Fred dienst op de strandpost. Hij doet dat nog steeds met veel enthousiasme. Daarnaast vult Fred ieder jaar weer een aantal hulpverleningsdiensten in, waarbij vooral voetbaltoernooien zijn belangstelling hebben.

Daarnaast heeft hij zijn technische kennis en vaardigheden ingezet bij o.a. het periodieke onderhoud aan ons lesgebouw en dat doet hij nog steeds bij klusjes aan de strandpost. Ook is Fred ieder jaar een aantal avonden van de partij bij de voorbereiding voor de donatieactie .

Petra Bok

Petra is erelid sinds 2019.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 maart 2019 is Petra benoemd tot Erelid. Sedert het behalen van haar diploma in 1985 zet zij zich al jaren in voor de vereniging bij evenementen, op het strand, bij de donatieactie en met allerlei hand- en spandiensten. Ook is Petra een aantal jaren bestuurslid geweest.

Als organisator bij de jeugd-EHBO zorgt Petra ervoor dat alle materialen voor de lessen jeugd EHBO aanwezig zijn en in de juiste aantallen en op tijd klaar liggen.
Tevens is Petra een van onze vertrouwenspersonen.

Petra Gazendam

Petra is erelid sinds 2020.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2020 is Petra benoemd tot Erelid. Petra is vanaf 1990 lid van onze vereniging en al die tijd zeer betrokken en actief. Ze is vele jaren actief geweest als docent jeugd-EHBO en als hulpverlener op de strandpost. De meesten kennen Petra waarschijnlijk als docent bij zowel de opleiding tot Eerste Hulp verlener als de vervolgopleidingen. Een functie die ze nog steeds met veel passie uitoefent.
Petra is ook nauw betrokken bij het samenstellen en vernieuwen van de diverse opleidingen.

Jan Mooij

Jan is erelid sinds 2021.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2021 is hij tot zijn grote verrassing benoemd tot Erelid. Jan is vanaf 1991 lid van onze vereniging en sedert 1997 bestuurslid in de functie van penningmeester. Daarnaast is hij vice-voorzitter en verricht hij de nodige nevenactiviteiten zoals het beheren van de website en de organisatie van de donatieactie. Ook is hij regelmatig actief op de strandpost of bij hulpverleningsactiviteiten. Hij vertegenwoordigt onze vereniging met grote inzet en passie voor de EHBO. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Op 26 april 2017 heeft Lideke van Riel in de Witte Kerk in Heiloo een koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar vele vrijwilligerswerk. Daarbij werd door de burgemeester haar inzet voor onze vereniging nadrukkelijk betrokken.

Lideke is onder grote belangstelling benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.  

 

Op 24 april 2020 is Petra Gazendam voor het vele vrijwilligerswerk dat zij o.a. voor onze vereniging uitvoert, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Op 2 juli heeft zij de koninklijke onderscheiding van burgemeester Mans in ontvangst genomen.

Petra is al meer dan 25 jaar docent bij onze vereniging en geeft nog steeds met veel enthousiasme les

 

Op 28 april 2021 is Frits Schreuder benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Mans reikte Frits de onderscheiding uit voor het vele vrijwilligerswerk dat hij o.a. voor onze vereniging heeft uitgevoerd.
Frits is vanaf 1988 lid van onze vereniging. Van 1998 tot 2008 was hij eerst als beheerder en later als bestuurslid verantwoordelijk voor het lesgebouw, de strandpost en de materialen. Frits is nog steeds actief bij de voorbereiding van de jaarlijkse donatieactie.

 

Op 4 april 2023 is Jan Mooij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Mans verraste hem met de onderscheiding tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Jan is vanaf 1991 lid van onze vereniging en al 25 jaar penningmeester. Daarnaast beheert hij de website en is hij onder andere actief op de strandpost. Ook is hij al vele jaren jurylid bij Atletiek Vereniging Castricum en organiseert hij daar de EHBO.

 

WordPress Author Theme - Copyright 2024 EHBO Vereniging Castricum