Ga naar de inhoud

Lid worden

Door lid te worden van onze vereniging kunt u van ons aanbod aan vervolgcursussen gebruik maken om uw diploma’s geldig te houden. Ook wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, lezingen en cursussen. De contributie bedraagt € 35,00 per kalenderjaar. Voor het bijwonen van de vervolglessen en lezingen bent u dan verder geen kosten verschuldigd. 

Heeft u bij een andere organisatie een diploma Eerste Hulpverlener (volgens de normen van het Oranje Kruis) gehaald en wilt u het nog geldige diploma bij onze vereniging verder geldig houden? Door lid te worden van onze vereniging kunt u deelnemen aan ons vervolgprogramma. Wij zorgen dan bij gebleken vaardigheden voor verlenging van het diploma.

Werken op onze strandpost?

Bent u geïnteresseerd in het lopen van diensten op onze strandpost en heeft u een geldig diploma Eerst Hulpverlener (volgens de normen van het Oranje Kruis)?
Kijk dan op de pagina strandpost hoe u het geleerde op onze strandpost in de praktijk kunt brengen.

Wilt u lid worden?

Heeft u een geldig diploma Eerste Hulpverlener van het Oranje Kruis, vul dan het Inschrijfformulier lidmaatschap EHBO Vereniging Castricum in.
Bent u in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis , vul dan het Inschrijfformulier lidmaatschap EHBO Vereniging (EHAK-lid) in.
Heeft u een geldig certificaat Reanimatie/AED van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), vul dat het Inschrijfformulier lidmaatschap EHBO Vereniging (Reanimatie-AED-lid) in.
Heeft u het diploma/certificaat bij een andere organisatie gehaald volgens de normen van het Oranje Kruis of de Nederlandse Reanimatie Raad? Ook dan kunt u lid worden van onze vereniging.

Als lid krijgt u het programma van de herhalingslessen zonder verdere kosten geboden.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
Als het lidmaatschap niet is opgezegd, dan wordt dit automatisch met één jaar verlengd.

De jaarlijkse contributie wordt in juli geïncasseerd door middel van automatische incasso. Voorafgaand aan de incasso ontvangt u daarover een e-mailbericht.
Indien u geen toestemming geeft voor automatische incasso, dan ontvangt u een factuur. Voor de administratie- en portokosten wordt dan € 1,00 aan kosten in rekening gebracht.

WordPress Author Theme - Copyright 2024 EHBO Vereniging Castricum